Shopping Cart

Blijf je graag op de hoogte? Schrijf je hier in op onze nieuwsbrief

Maatschappij

Wat houdt de Green Deal van de Europese Unie precies in?

Wat houdt de Europese Green Deal in die het Europees Parlement stemde? Ontdek het antwoord op deze en nog vele andere vragen over klimaatwetgeving en klimaatbeleid op ETIKL Magazine.

Dat het ene land ambitieuzer is op vlak van klimaatdoelstellingen, is geen geheim. Maar hoe probeert de Europese Unie de neuzen van haar lidstaten in dezelfde, duurzame richting te krijgen? Het antwoord vinden we terug in De Green Deal, het ambitieuze klimaatplan van de Europese Commissie onder voorzitterschap van de ambitieuze Ursula Von der Leyen. 

Sinds de zomer van 2019 zet nieuwe Europese Commissie-voorzitster Ursula Von der Leyen duurzaamheid sterker dan ooit op de Europese kaart. Niet meer dan tien dagen na haar aantreden keurde de Commissie de Green Deal goed, een duurzaam plan met een knipoog naar Roosevelts ‘New Deal’. De Green Deal wilt, in navolging van het Parijs-akkoord, de lat opnieuw hoog leggen door Europa tegen 2050 klimaatneutraal te maken.

Wat betekent ‘klimaatneutraal’ precies? Het Europese continent zou tegen 2050 niet meer CO2 mogen uitstoten dan Europese bossen kunnen opnemen. Lukt ons dat, dan zijn we het eerste koolstofvrije continent ter wereld. We zijn al op weg, maar het zal niet lukken als we niet van koers veranderen. Doen we verder op het ritme van vandaag, dan zal onze uitstoot tegen 2050 met slechts 60 procent te verminderd zijn.

Zoals verwacht staat niet ieder land, en zeker niet iedere economie, te springen om de Green Deal in de praktijk om te zetten. Bij EU-lidstaten zoals Polen, bijvoorbeeld, leunt de lokale economie sterk op de ontginning van fossiele brandstoffen, zoals steenkool. Voor dit soort landen wordt een extra investeringsmechanisme ingevoerd, namelijk het ‘mechanisme voor rechtvaardige transitie’ om de economie tijdens deze verduurzaming te ondersteunen.

Wat houdt de Europese Green Deal in die het Europees Parlement stemde? Ontdek het antwoord op deze en nog vele andere vragen over klimaatwetgeving en klimaatbeleid op ETIKL Magazine.

Concrete inhoud

De Green Deal bestaat uit een waaier aan initiatieven om de uitstoot van broeikasgassen in de atmosfeer te beperken. “Bekijk het als vijftig acties tegen 2050”, zo stelde Von der Leyen. In die vijftig punten worden nieuwe wetten, richtlijnen en visies aangekondigd die elk gedurende 2020 en 2021 officieel goedgekeurd moeten worden en in werking zullen treden. In maart van dit jaar keurde de Europese Commissie de Europese klimaatwet goed. Dit is de eerste belangrijke stap in de uitvoering van de Green Deal: het legt de centrale doelstelling van de Green Deal, namelijk Europa tegen 2050 klimaatneutraal maken, wettelijk vast.

De Europese klimaatwet is een wettelijk middel om lidstaten zich ertoe te verbinden hun eigen inspanningen uit te werken richting die klimaatneutraliteit. Met hoeveel procent de uitstoot tegen 2030 moet dalen, legt de wet niet vast. Dat wilt de Europese Commissie pas in september bepalen na verder onderzoek.

Enkele concrete voorbeelden uit de Green Deal zijn de komst van 1 miljoen extra elektrische laadpalen tegen 2050 om de aankoop van elektrische wagens aan te moedigen. Oude gebouwen moeten daarnaast veel sneller gerenoveerd moeten worden: de EU zal de snelheid moeten verdubbelen en voor een ware ‘renovatiegolf’ moeten zorgen. Sociale woningen krijgen hier voorrang, omdat renovatie ook kan bijdragen tot een sterker sociaal beleid: het kan gezinnen helpen hun energiefactuur te betalen.

Nog een opvallend punt is dat driekwart van het wegtransport van goederen omgezet moet worden naar spoor- en watertransport. Daarnaast moeten niet-recycleerbare verpakkingsmaterialen tegen 2030 verdwijnen, krijgen consumenten een ‘recht op reparatie’ om productie te verminderen en de keuze voor duurzame materialen aan te moedigen, en worden bedrijven sterker beboet als zij aan greenwashing doen.

Prijskaartje

Om bovenstaande ambities waar te maken, moet er fors geïnvesteerd worden in hernieuwbare energiebronnen. En jammer genoeg hangt daar een prijskaartje aan vast. Er zal jaarlijks 260 miljard euro geïnvesteerd worden om de deadlines die voor 2030 vooropgesteld werden, te halen. Met andere woorden: de komende jaren zal de Europese Investeringsbank bijna een klimaatbank worden.

Hoe kijken Nederland en België naar de Green Deal?

Wat België betreft, is het vooral Vlaanderen dat op de rem staat voor een sterk klimaatbeleid. Zo heeft de Vlaamse regering al duidelijk gesteld dat ze de Green Deal niet steunt. Het regeerakkoord beperkt zich vandaag nog steeds tot een Europese overeenkomst die dateert van 2009, toen vooropgesteld werd de uitstoot tegen 2050 met 80 procent te verminderen. “Vlaanderen tegen 2050 klimaatneutraal maken, kan niet”, stelde voormalig Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA).

Nederland, daarentegen, speelt een glansrol in de verduurzaming van Europa. Met sterke ambities stelde Nederland al petities op om de klimaatdoelstellingen tegen 2030 te verstrengen en vraagt het land al jaren om een ambitieuzer beleid. Die petities weigerde België de afgelopen jaren herhaaldelijk te ondertekenen. Het Vlaamse klimaatplan voor 2030 kon al op flink wat kritiek rekenen, van onder andere Frans Timmermans, de Nederlandse eurocommissaris achter de Green Deal.