Winkelmandje

Ethisch geproduceerd, vegan en milieuvriendelijk

Gratis verzending vanaf €75

Disclaimer

Disclaimer

Contactgegevens

Optielt 82
3390 Tielt-Winge, België
Telefoon: +32 476 17 64 02
www.etikl.com

Door deze website te gebruiken, verklaar je je uitdrukkelijk akkoord met volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De volledige inhoud van www.etikl.com (merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden, video, audio, etcetera) zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan ETIKL of aan rechthoudende derden.

Wie de inhoud van deze website zonder onze toestemming voor eigen doeleinden gebruikt, kan strafrechtelijk vervolgd worden. Wil je een van bovenstaande website-elementen gebruiken, neem dan zeker contact op.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie die door ETIKL verspreid wordt, is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan absoluut niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

ETIKL doet er alles aan om te garanderen dat alle informatie die gebracht wordt correct, nauwkeurig en bijgewerkt is. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Als de verstrekte informatie onjuistheden bevat, of indien bepaalde informatie op of via de website onbeschikbaar is, levert ETIKL de grootst mogelijke inspanning om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Als je onjuistheden vaststelt in de informatie die via ETIKL ter beschikking wordt gesteld, kan je ons steeds contacteren met behulp van bovenstaande contactinformatie.

ETIKL kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die rechtstreeks of onrechtstreeks ontstaat uit het nuttigen van de informatie op deze website.

De inhoud van de website van ETIKL (hyperlinks inbegrepen) kan op ieder moment zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. ETIKL geeft geen garanties wat betreft een goede werking van de website. Daarom kan ETIKL op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor een slechte werking, tijdelijke (on)beschikbaarheid of voor enige vorm van schade die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit de toegang tot of het gebruik van de website.

ETIKL kan in geen geval, tegenover wie dan ook, aansprakelijk worden gesteld voor schade die op directe, indirecte, bijzondere of andere wijze te wijten is aan het gebruik van deze website, ook niet als gevolg van het gebruik van links of hyperlinks. Dit inclusief en zonder beperking van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

Onze website kan je via hyperlinks naar websites of pagina's van derden leiden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het gebruik van links naar zulke websites of pagina's impliceert in geen geval dat ETIKL de inhoud ervan goedkeurt. ETIKL verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over of invloed op de inhoud of over andere kenmerken van deze websites. Bijgevolg kan ETIKL in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud of de kenmerken van deze websites of pagina’s of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Leuven bevoegd.